2. Manual d'ús

2.4.3.1.4.2.2. Usos lingüístics en la ficció de producció aliena

Televisió

En cas que una producció tingui versions en català i en altres llengües, en difonem la versió en català.
 
Emetem en versió catalana les coproduccions i produccions externes de les quals adquirim drets d’antena.

Més »

Les obres de ficció de producció aliena, com ara pel·lícules o sèries, elaborades originalment en altres llengües, les difonem traduïdes al català, generalment doblades i en alguns casos en versió original subtitulada. Quan les difonem doblades, oferim, sempre que és possible, l’alternativa de veure-les en versió original sense doblar.
 
En cas que l’obra contingui intervencions en diverses llengües, sempre que és possible, ens mantenim fidels al tractament que en fa la versió original. Traduïm al català per mitjà de doblatge la llengua d’expressió oral principal i traduïm per subtitulació aquelles intervencions que en l’obra original apareixen subtitulades, tret que siguin en català o en castellà.
 
Les produccions externes que originalment, per voluntat expressa dels seus creadors, presenten alternança de català i castellà, les emetem sense doblatge ni subtitulació.