2. Manual d'ús

2.4.3.1.3. Usos lingüístics en espais de participació i debat

En la interacció amb l’audiència ens expressem en català, que és la llengua d’expressió habitual de les persones que dirigeixen o moderen espais de participació, com ara tertúlies, debats, xats, fòrums, comentaris, concursos o xarxes socials.
 
La intervenció de participants no catalanoparlants no fa que qui els modera canviï de llengua.

Televisió

En cas que hi intervinguin persones que no entenen el català, oferim el servei de traducció simultània perquè tothom es pugui expressar en la pròpia llengua i pugui entendre fàcilment les intervencions dels altres participants. Advertim als participants catalanoparlants abans d’entrar en antena que no cal que canviïn de llengua per adreçar-se als que no entenen el català perquè disposen de traducció simultània.
 
Mostrem en pantalla, sense traduir, les intervencions directes de l’audiència en format de text (SMSs). D’acord amb el context, s’hi poden introduir elements de correcció. Si són en llengües que l’audiència pot no entendre, mirem de fer-ne una traducció funcional oralment.

Ràdio

En cas que hi intervinguin persones que no entenen el català, oferim el servei de traducció simultània perquè tothom es pugui expressar en la pròpia llengua i pugui entendre fàcilment les intervencions dels altres participants. Advertim als participants catalanoparlants abans d’entrar en antena que no cal que canviïn de llengua per adreçar-se als que no entenen el català perquè disposen de traducció simultània.

Si posem veu, per mitjà de locució, a una intervenció de l’audiència, la difonem en versió catalana, tant si la reproduïm literalment com si la formulem en altres paraules.
Les intervencions de l’audiència, com ara enquestes, concursos i trucades, que ens arriben per via oral i difonem amb la veu original, les emetem en la llengua en què s’expressen, sense traduir-les.