2. Manual d'ús

2.4.3.1.4.1. Usos lingüístics en espais d'entreteniment

La llengua d’ús habitual als espais d’entreteniment és el català.
 
Per complir la missió de difondre un model de català correcte evitem la barreja indiscriminada de llengües diferents. No intercalem gratuïtament en el discurs frases o expressions en castellà per aconseguir un efecte humorístic o intensificador de la intencionalitat, llevat que es tracti de personatges caracteritzats expressament per aquest tret.