2. Manual d'ús

2.4.3.1.4.3. Usos lingüístics en espais de ficció radiofònica

Ràdio

En els espais dramàtics de producció pròpia, la llengua d’ús habitual dels personatges és el català. En el cas que, en una obra ambientada en territoris de parla catalana, hi apareguin personatges que no parlen català, els catalanoparlants no canvien de llengua, sempre que això no contradigui la versemblança.
 La barreja de llengües pot formar part de la caracterització d’alguns personatges i pot servir per reflectir la diversitat de la nostra societat. Aquest recurs no ha de comprometre la nostra missió normalitzadora ni ha d’afectar el nostre model de qualitat lingüística.

Més »

Procurem que els espais dramàtics reflecteixin la diversitat dialectal dels diferents territoris del domini lingüístic de manera versemblant.