2. Manual d'ús

2.4.3.1.5. Usos lingüístics en els documentals televisius

Televisió

En els documentals, la intervenció del narrador sempre és en català, tant si es tracta de produccions pròpies com adquirides. En documentals elaborats originalment en altres llengües, traduïm la locució del narrador.
 
Traduïm les intervencions dels testimonis en altres llengües amb veu superposada o amb subtítols, tret que s’expressin en castellà.

Més »

Els testimonis en català o castellà que presentin problemes de comprensió, els transcrivim en la mateixa llengua amb subtitulació de reforç.