2. Manual d'ús

2.1.3.5.2.4. Ús de material d'altres mitjans en l'entreteniment

En els espais en què es recullen fragments d’altres espais, propis o aliens, com ara els programes anomenats de zàping, ens assegurem que la utilització de material procedent dels nostres canals no contravé les condicions de consentiment prestat per les persones que hi apareixen, ni està sotmès a altres restriccions.
 
No difonem material extret de programes d’altres mitjans si inclou continguts que els nostres mitjans rebutgen, com ara situacions en què s’humilia persones, s’instrumentalitzen i es banalitzen els conflictes sentimentals o s’envaeix la privacitat de les persones, si no és que hi ha consentiment. Excepcionalment, podem fer ús d’aquest material quan el posem al servei d’una reflexió crítica sobre una realitat que considerem d’interès.