2. Manual d'ús

2.2.3.2.5. Ús de continguts aliens

Mitjans interactius

Quan no disposem de material propi per il·lustrar el que volem comunicar, podem publicar o inserir material aliè. En aquest cas, ens assegurem que el contingut aliè s’ajusta als nostres principis i que qui ens el cedeix en té els drets i n’autoritza l’ús en altres llocs. Per exemple, només inserim un videoclip si qui l’ha posat a la xarxa i n’autoritza la inserció en altres llocs és l’artista o la discogràfica propietària dels drets, o bé si ja està lliure de drets. De la mateixa manera, no publiquem ni inserim imatges esportives si no tenim la certesa que qui les ha publicat en té els drets corresponents.
 
Fem visible clarament que el contingut que mostrem no és propietat nostra ni en som responsables.

Més »

Quan no disposem de fotografies pròpies, utilitzem imatges d’agència o de llibreries gràfiques. No recorrem a fotografies obtingudes d’internet sense l’autorització corresponent.

No allotgem continguts aliens ni oferim enllaços directes per descarregar-los si no disposem dels drets o de l’autorització expressa per fer-ho.

Publiquem en els nostres mitjans dades que provenen de fonts d’informació i proveïdors externs, com, per exemple, horaris d’aeroports o cotitzacions borsàries. En cada cas indiquem clarament quina és la font responsable de la informació.