2. Manual d'ús

2.1.1.5.1. Tria de les notícies

Seleccionem les notícies pel seu interès informatiu, tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència social, valor documental i servei públic.
 
El nostre punt de vista no té per què coincidir amb el d’altres mitjans o amb el de l’agència o l’entitat que ens proporcionen la notícia. Fem prevaldre el punt de vista i les dades del periodista del nostre mitjà que hagi cobert la informació.
 
Les convocatòries que ens fan arribar entitats i institucions no ens suposen cap obligació de cobertura de la informació. Triem les que considerem més rellevants d’acord amb els nostres criteris i la nostra perspectiva per configurar una agenda informativa pròpia.
 
El fet que un altre mitjà difongui una notícia determinada no és motiu perquè nosaltres ens en fem ressò si no té prou interès informatiu, però tampoc és motiu perquè la silenciem si en té. Si decidim difondre la notícia, citem el mitjà que l’ha obtinguda i treballem per confirmar-la a través de les nostres fonts.
 
Potenciem la capacitat dels nostres mitjans per generar informació. Recollim i difonem les notícies pròpies, tant si es tracta d’informacions obtingudes pels nostres professionals com de les que es generen a partir d’entrevistes fetes en els nostres mitjans. Les valorem aplicant els criteris informatius generals, sense magnificar-les ni menystenir-les.
 
Prenem en especial consideració les notícies que generen o obtenen els altres mitjans del grup i els citem si en recollim la informació.