2. Manual d'ús

2.4.4.9.4. Tractaments de cortesia

Fem servir el tractament de senyor/a per adreçar-nos en general a qualsevol persona adulta. No fem servir el tractament de senyoreta.

 

 

Senyora Puig, vostè creu que aquesta mesura pot ser efectiva?

Senyora Marta Puig, vostè creu que aquesta mesura pot ser efectiva?

 

En molts casos ens podem adreçar o referir a algú utilitzant el càrrec que ocupa o bé el tractament específic que li correspon en el seu àmbit, seguits o no pel cognom o per nom i cognoms.

 

 

Monsenyor Novell, què en pensa?

Doctora Anna Veiga, què en pensa?

Comandant Galmés, què en pensa?

Consellera, què en pensa?