2. Manual d'ús

2.4.4.8. Tractament de les sigles

Ens assegurem que les sigles que fem servir són comprensibles i adequades en el context en què apareixen. El fet que una sigla determinada sigui freqüent en alguns textos escrits o en un àmbit especialitzat no justifica que aparegui a qualsevol tipus de text.