2. Manual d'ús

2.3.3.5. El tractament de la salut i la malaltia

Presentem la salut i la malaltia com dos aspectes naturals i consubstancials a la vida humana. No estigmatitzem la malaltia ni els malalts.

Diem les malalties pel seu nom, a menys que les persones afectades o els seus familiars ens demanin que no ho fem. No fem servir eufemismes.

 

   
L’actor va morir ahir a la nit després d’una llarga malaltia.

L’actor va morir ahir a la nit. La seva família no ha volgut fer públic si tenia cap malaltia.

L’actor va morir ahir d’un càncer.

L’actor va morir ahir de càncer de fetge.

 

No tractem com a malalties o problemes de salut processos biològics i evolutius naturals com la menopausa o l’andropausa, l’embaràs, l’envelliment o l’adolescència.

Evitem atribuir determinades malalties o trastorns a un sexe o un col·lectiu determinat si no hi ha dades científiques que ho avalin.

 

   
La immigració ha fet augmentar els casos de tuberculosi a Catalunya.

En l’augment dels casos de tuberculosi detectats a Catalunya, hi incideixen dos factors: la millora dels programes de control i l’arribada de ciutadans de països on hi ha un elevat nombre de malalts.

 

Tractem amb normalitat totes les malalties i contribuïm a la superació del rebuig social que algunes poden generar. Només revelem la identitat de les persones afectades quan ens autoritzen a fer-ho.

Per referir-nos a les persones malaltes no fem servir adjectius col·loquials, despectius, poc rigorosos o amb connotacions pejoratives, com ara sidós, depressiu o anorèxic. En aquests casos recorrem a expressions com malalt de... o afectat de...

 

   
Segons els psicòlegs, la majoria dels anorèxics tenen una imatge distorsionada d’ells mateixos. Segons els psicòlegs, la majoria dels malalts d’anorèxia tenen una imatge distorsionada d’ells mateixos.
Televisió i mitjans interactius

Som estrictes i curosos en la reutilització de material audiovisual relacionat amb persones malaltes o convalescents.

Evitem la reiteració d’aquests materials i tenim present que les persones que hi apareixen com a pacients poden haver-se recuperat d’una malaltia i no voler veure la seva imatge repetida en aquella situació. Encara amb més atenció vigilem els materials on apareixen persones grans o malalts greus que poden haver mort quan es reutilitzin les imatges.

Més »

Renovem el material documental per evitar sobreutilitzar imatges de recurs relacionades amb temes sanitaris.

Les persones implicades en la preservació del material audiovisual i en l’elaboració de continguts són les responsables d’identificar aquest material com a susceptible de generar malestar si es reutilitza.