2. Manual d'ús

2.1.5.2.1. El tractament de les peces musicals a la ràdio

Ràdio

El tractament específic de la música depèn del canal, l’espai o la situació comunicativa concreta. Tot i així, s’ha de tenir en compte que la música és un producte d’autor, una obra de creació que mereix un respecte i un tractament digne.

En els canals i els espais especialitzats, emetem senceres les peces musicals. Si per algun motiu no les emetem íntegrament, les editem per evitar que quedin tallades de manera brusca.

 

Més »

Per regla general, en la difusió musical especialitzada no superposem veu a la música. Si ho hem de fer, no parlem per sobre de la interpretació vocal ni la trepitgem amb la presentació o el comiat.

Etiquetes: