2. Manual d'ús

2.2.2.5.2.3. Tractament dels reportatges i altres formats d'aprofundiment

Ràdio

Per norma general, gravem els reportatges, els informes i qualsevol altra peça amb entitat pròpia o bé que serveixi per il·lustrar o complementar una informació, ja que necessiten muntatges tècnicament complexos i es poden radiar més d’un cop.

Aquestes peces són el resultat d’una feina d’equip. La redacció elabora la peça, selecciona els talls de veu i busca les músiques i els efectes, i el personal tècnic, a més de muntar-la, hi col·labora amb els seus coneixements i hi aporta idees i recursos. La responsabilitat que les peces estiguin gravades amb pulcritud és del tècnic de so, i que no excedeixin el temps assignat, del realitzador o del redactor.