2. Manual d'ús

2.2.2.5.2.5. Tractament de les col·laboracions d'experts

Ràdio

Preferim que les col·laboracions dels nostres experts es facin en directe perquè acostumen a ser més àgils i dinàmiques. D’aquesta manera, el realitzador pot demanar al col·laborador que aclareixi o ampliï algun aspecte de la seva intervenció. No obstant, es poden gravar en casos justificats.

Si la intervenció es fa a través d’una connexió, el tècnic de so ha de valorar si té prou qualitat i es pot radiar.