2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.1.3.2. Titulars

Mitjans interactius

Els titulars de les notícies expliquen de manera entenedora les idees principals de la informació que difonem. No escurcem els titulars si això els fa incomprensibles. No fem titulars enganyosos ni intrigants per cridar l’atenció dels usuaris. Tenim en compte que aquests titulars també es mostren en diversos entorns, contextos i dispositius on podrien no entendre’s correctament. A la portada podem utilitzar un titular més creatiu que el que mostrem a la pàgina de la mateixa notícia, que ha de ser purament informatiu.