2. Manual d'ús

2.2.1.8.3. Títols de crèdit

Televisió

Els crèdits formen part integral del programa al qual pertanyen i els tractem amb la mateixa exigència que la resta de recursos gràfics i el contingut de l’espai.

Els crèdits d’un programa tenen la funció d’identificar les persones o organismes que han participat de forma directa i amb una contribució significativa en la seva elaboració. Ens esforcem per aconseguir l’equilibri entre el compliment d’aquesta funció i l’agilitat en la continuïtat de la nostra programació. Aquest equilibri es tradueix en una presència dels crèdits ajustada a la realitat de la producció, àgil i d’una durada mesurada.

Més »

Els crèdits poden aparèixer a l’inici, al final o distribuïts entre l’inici i el final d’un espai, i tant aquest emplaçament com la forma i el moviment que adopten els decideix el responsable de la imatge del programa.

Els crèdits inclouen els responsables de la direcció, la realització i la producció dels nostres espais i habitualment es llisten en l’ordre exposat, seguits de la resta de persones que han contribuït a l’elaboració del programa, agrupades per àmbits de participació. L’ordre d’aparició dels col·lectius implicats va en funció del tipus de programa i de la incidència en la seva elaboració, sota el criteri del responsable de l’espai.

Quan una mateixa persona s’ha responsabilitzat de diferents àrees o feines procurem, sempre que sigui possible, anomenar-la només una vegada, agrupant les seves aportacions. Per exemple, “direcció i producció” o bé “realització i guió”.

Els agraïments, tret de casos excepcionals, se situen darrere de la relació de professionals del mitjà que han intervingut en l’elaboració del programa.

En les nostres produccions evitem expressions com “un programa de...” o “una idea de...”. Aquest tipus de contribucions es poden encabir, si cal, en les fórmules que recullen els àmbits de participació ja mencionats, com ara “direcció”, “realització” o “guió”.

En el cas de sèries i pel·lícules, seguim els usos del cinema i la ficció seriada.

Com a norma general, mantenim tots els crèdits en pantalla, tret dels casos en què la seva durada en produccions alienes comprometi el ritme de la nostra continuïtat.

En espais habituals i d’alta periodicitat, com els informatius diaris o les rodes d’informació contínua, els crèdits han de ser els mínims. En el cas dels informatius diaris, inclouen almenys els responsables de l’edició i la realització.

El grafisme dels crèdits guarda harmonia amb la línia gràfica del programa.

Els crèdits formen part del contingut de l’espai i, com a tals, han de rebre el vistiplau dels serveis d’assessorament lingüístic.