2. Manual d'ús

2.4.4.5.4. Tecnicismes i altres paraules d'ús restringit

Evitem els termes i les expressions poc habituals o poc generals, com ara tecnicismes innecessaris, termes erudits o d’ús exclusivament literari i llatinismes. Si el conjunt de l’audiència no coneix prou un terme concret, no el fem servir en la informació general. Si cal utilitzar-lo perquè és el que designa de la manera més precisa un concepte determinat, l’acompanyem d’una explicació perquè es pugui entendre bé.

 

   
Va fallar l’alarma que avisa els pilots si no han desplegat els “flaps” o els “slats”. Va fallar l’alarma que avisa els pilots si no han desplegat els alerons.
Va fallar l’alarma que avisa els pilots si no han desplegat els “flaps” o els “slats”, és a dir, els dispositius de les ales que ajuden a reduir la velocitat de l’avió.
El jugador té una tendinopatia al vast extern del genoll esquerre. El jugador té una lesió en un tendó del genoll esquerre.

 

En general ens estimem més una explicació entenedora, encara que resulti una mica més llarga, que una sola paraula difícil d’entendre o de dir.

 

   
Cal prendre mesures que afavoreixin la desestacionalització del turisme. Cal prendre mesures que ajudin a allargar la temporada turística durant tot l’any.

 

Evitem els localismes, les paraules d’argot i els col·loquialismes. En la informació no fem servir paraules i expressions associades a situacions massa informals ni connotades com a vulgars.

 

   
Els Mossos desmantellen una xarxa internacional de macarres. Els Mossos desmantellen una xarxa internacional de proxenetes.
L’acusat ha declarat que anava pet / anava ben torrat / estava trompa / en portava una de bona i no recorda què va passar. L’acusat ha declarat que anava begut i no recorda què va passar.