2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.1.2.3. Sumaris radiofònics

Ràdio

En els sumaris o portades anunciem el contingut d’un programa o espai informatiu, amb una selecció dels temes més rellevants que desenvoluparem després, o amb un de sol.

Tot i que les portades poden tenir un estil més personal i informal que altres peces informatives, no hi podem expressar opinió. Sí que hi podem interpretar la realitat i fins i tot introduir-hi algun element valoratiu, sempre que mantinguem la imparcialitat de la informació.