2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.1.1.3. El so ambient

Televisió

Juntament amb el text i la imatge, el so original també aporta informació sobre els fets que narrem. Els vídeos han d’incorporar el so ambient fent petites pauses en la narració oral.
 
Ignorar el so ambient o llegir un text sense pauses i trepitjar el so ambient significatiu és mutilar un aspecte de la realitat que volem explicar i lesiona el resultat final d’una peça informativa.

Més »

En els vídeos informatius no modifiquem el so ambient si això altera o distorsiona la realitat. La utilització d’efectes sonors i música ha de tenir una justificació editorial i no ha de trencar la coherència del relat informatiu ni tenir un protagonisme excessiu.