2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.1.2.5. El so ambient

Ràdio

Sempre que sigui possible, incloem so ambient a les notícies, ja que té valor descriptiu i afegeix informació als fets que expliquem. És el cas dels crits en una manifestació o en un camp de futbol.

Quan informem des del lloc de la notícia, procurem que el so ambient arribi clarament a l’audiència, encara que això ens obligui a alçar la veu, i en gravem fragments per poder-los incloure com a document sonor en versions posteriors elaborades des de la redacció.