2. Manual d'ús

2.1.3.6.3. Situacions controvertides en la ficció

Quan en un espai de ficció incorporem una situació controvertida evitem transmetre missatges que puguin ser lesius socialment o individualment, i, si cal, ens assessorem amb especialistes per fer-ne un plantejament adequat. Si parlem de l’anorèxia, per exemple, vetllem perquè es presenti com una malaltia que s’ha de tractar i es pot curar, i no pas com una moda o una dèria d’adolescents.
 
En alguns continguts de ficció contextualitzem i sovint contraposem caràcters i personatges per oferir punts de vista diferents, i fins i tot oposats, sobre una mateixa realitat.