2. Manual d'ús

2.1.3.6.1. Sensibilitat social en els continguts de ficció

En els nostres continguts de ficció abordem i creem situacions sense excloure cap tema. Evitem difondre missatges que donin una valoració positiva als comportaments antisocials. Això no vol dir que no puguem recrear situacions en què aquests drets i llibertats són violentats, com passa en la realitat. La ficció reflecteix sovint conflictes en les relacions humanes i això fa que alguns personatges ficticis puguin presentar comportaments antisocials o ofensius.
 
Som receptius a incorporar en la ficció continguts de tipus social. L’argument, les trames i els personatges poden servir per plantejar reflexions sobre actituds col·lectives o qüestions de debat social o bé proposar valors constructius, trencar tòpics o superar estereotips.
 
La incorporació d’aquests continguts ha d’estar justificada per la trama i s’ha de plantejar de manera que s’integrin en l’argument amb naturalitat.