2. Manual d'ús

2.4.2.2.1. La responsabilitat lingüística de la direcció dels mitjans

La direcció i les persones responsables de les diverses àrees vetllen perquè el conjunt dels continguts que es difonen respongui als criteris de qualitat de la llengua i, en la tria de professionals, exigeixen com a requisit indispensable un nivell de competència lingüística adequat a les seves funcions. Abans de prendre decisions amb implicacions lingüístiques en els diversos nivells de l’empresa, es consulta els serveis lingüístics.