2. Manual d'ús

2.4.2.3.1. La responsabilitat lingüística en la difusió de documentals i ficció

Difonem tal com han estat creades les produccions documentals o de ficció elaborades originalment en català, sempre que compleixin els requisits de qualitat lingüística.

Els continguts aliens que difonem en versió traduïda al català per mitjà de doblatge, superposició de veu o subtitulació són traduïts i revisats per especialistes propis o homologats, perquè s’ajustin als requisits de qualitat lingüística.

En cas que no es compleixin aquests requisits, si és possible, s’hi fan les correccions pertinents.