2. Manual d'ús

2.4.2.2.2. La responsabilitat dels serveis lingüístics

Els serveis lingüístics són la principal eina per garantir la qualitat lingüística dels continguts que difonem. Treballen coordinadament amb els altres professionals, s’adapten al procés d’elaboració de continguts i adeqüen les seves propostes a les necessitats comunicatives del mitjà i l’espai concrets.

Intervenen en les diferents fases de l’elaboració i difusió de continguts per garantir la qualitat lingüística: assessoren durant la redacció de textos, els revisen abans de difondre’ls, resolen dubtes de pronúncia, assisteixen a la gravació de determinats espais i fan el seguiment lingüístic dels continguts emesos.

Corregeixen els guions dels continguts que es difonen oralment (espais informatius i d’entreteniment, documentals, pel·lícules, sèries, missatges promocionals i publicitat) i els textos que es difonen per escrit. Els lingüistes revisen la globalitat del text tenint en compte tots els aspectes gramaticals i pragmàtics. A més, verifiquen els noms propis sempre que és possible, i especialment la grafia i la pronúncia dels noms propis d’altres llengües. Com a últim filtre abans de la difusió, poden advertir de possibles problemes de contingut.

Avaluen la qualitat lingüística de les veus de l’antena i homologuen els traductors i lingüistes externs. Intervenen en la selecció de personal per valorar des del punt de vista lingüístic la competència dels professionals de la redacció, la locució o la interpretació. També valoren la idoneïtat dels col·laboradors i els estudiants en pràctiques.