2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.3. Reportatges i altres formats d'aprofundiment

Amb el reportatge i altres formats de narració periodística oferim punts de vista complementaris d’una informació per abordar-la des de diferents angles i reflectir la realitat amb més profunditat i perspectiva.

En els reportatges incorporem fórmules narratives menys rígides, que ens permeten més llibertat formal i creativa. La hibridació amb altres gèneres i l’estructura més flexible i oberta a la innovació dels nostres reportatges no ens fan perdre de vista els criteris de rigor i equilibri periodístics.