2. Manual d'ús

2.4.4.5.1. Reiteració i repeticions

En la informació, sobretot l’oral, reiterem els conceptes més importants de la notícia per assegurar-nos que no es perden.

Per reiterar un concepte podem repetir les mateixes paraules, sempre que siguin naturals i les distribuïm adequadament i amb mesura.

Evitem, en canvi, repetir els mateixos conceptes, les mateixes paraules o termes de la mateixa família si la repetició no ajuda a transmetre els continguts, resulta monòtona, tòpica o cacofònica i evidencia falta de recursos.

 

   
L’àrea de Servei a l’Usuari serveix per atendre l’usuari. L’àrea de Servei a l’Usuari ofereix informació i respon les consultes sobre tràmits.
Els Mossos d’Esquadra es decanten per la hipòtesi que la desaparició, ahir, d’un taxista de Barcelona va ser un muntatge del mateix taxista. Durant les nou hores en què el taxista no va donar senyals de vida es va generar l’alarma i els seus companys de feina es van mobilitzar per localitzar-lo. Els Mossos d’Esquadra es decanten per la hipòtesi que la desaparició, ahir, d’un taxista de Barcelona va ser un muntatge seu. Durant les nou hores en què el taxista no va donar senyals de vida es va generar l’alarma i els seus companys de feina es van mobilitzar per localitzar-lo.

 

Els sinònims són una bona eina per evitar repeticions, però no en fem un ús abusiu i indiscriminat.

Evitem repetir-nos en un mateix text, però també en un context més ampli. Per exemple, en una successió d’informacions no incloem a cada peça la paraula avui, que en general es pot sobreentendre i si es repeteix tant acaba resultant monòtona. Si convé, fem servir expressions més precises que concretin l’hora o la part del dia, o que determinin el temps a partir del moment present: a les dotze del migdia, aquest migdia, fa dues hores.

Igualment, evitem remarcar insistentment i amb pocs recursos la novetat del que expliquem.

 

   
El Circ Cric té una nova vela i un nou format i comença una nova gira per les Balears i Catalunya. El Circ Cric, amb vela i format nous, comença una altra gira per les Balears i Catalunya.

 

Alguns verbs, com ara estrenar o inaugurar, ja inclouen la idea de novetat i no cal repetir-la per altres mitjans.

 

   
El Circ Cric estrena una nova vela i un nou format i comença una nova gira per les Balears i Catalunya. El Circ Cric està d’estrena: nova vela, nou format i nova gira per les Balears i Catalunya.

 

No repetim idees irrellevants ni diem exactament el mateix a la introducció, al cos de la informació i a les declaracions. Si el conjunt del discurs està constituït per diferents elements, els organitzem perquè resultin coherents i no continguin repeticions involuntàries.