2. Manual d'ús

2.1.2.1.4. Reconeixement dels valors de l'esport

El tractament dels continguts esportius en els nostres mitjans respecta els valors recollits en la llei catalana de l’esport i en la Carta Olímpica del COI.

 
En la difusió de continguts esportius respectem de manera estricta totes les persones que hi intervenen, com ara esportistes, àrbitres i jutges, dirigents, públic o informadors. Aquest respecte el fem extensible a les normes amb què es regulen les diferents competicions.
 
Condemnem de manera explícita la violència en l’esport, tant dins com fora del terreny de joc. No donem veu a les persones que incitin a la violència o en facin apologia ni a les que fomentin actituds discriminatòries.