2. Manual d'ús

2.1.3.2. Qualitat en els continguts d'entreteniment i ficció

Ens esforcem per aconseguir la qualitat en cadascun dels estadis i processos d’elaboració dels nostres productes d’entreteniment i de ficció, començant pel guió, base de tot projecte, i continuant pel càsting, la posada en escena, la direcció, la postproducció i la difusió. De la mateixa manera, ens assegurem de la qualitat de les produccions alienes que difonem.