2. Manual d'ús

2.2.2.5.3.1.1. Qualitat dels talls de veu

Ràdio

La qualitat del so dels talls de veu ha de ser òptima perquè la informació que aporten arribi a l’audiència clarament i sense equívocs. Quan la qualitat no és prou bona, és preferible prescindir del tall. En circumstàncies habituals, el tècnic de so és la persona encarregada d’aprovar l’emissió d’un tall de veu de qualitat tècnica dubtosa.

No obstant, hi ha talls de veu amb un so deficient que convé emetre pel seu alt valor informatiu, testimonial o històric. Si ho fem, expliquem aquesta circumstància a l’audiència i, si cal, reproduïm amb la nostra veu el que diu el document o almenys en fem un resum. En aquest cas, el responsable del programa o espai ha d’autoritzar-ne l’emissió.