2. Manual d'ús

2.4.6.1.5.6. Pronúncia de les xifres

A cada un dels constituents de la xifra li correspon una vocal tònica. En català central, la vocal dels compostos amb tres i set és una e oberta, i no una neutra.

 

     
Escrivim No pronunciem Pronunciem (en català central)
tres-cents TRaS-CÉNTS tr[ә]s-cents TRÈS-CÉNTS tr[έ]s-cents
set-centes SaT-CÉNTES s[ә]t-centes SÈT-CÉNTES s[έ]t-centes