2. Manual d'ús

2.4.6.1.4.2. Pronúncia de les sigles

En general, diem les sigles en català, i també els numerals que continguin, independentment de la llengua en què s’hagin creat.

 

Sigla Forma desplegada Pronúncia
M-19

Moviment 19 d’abril

[forma original: Movimiento 19 de abril]

ÉMa DINÒU

 

Llegim lletra per lletra les sigles que no contenen vocals, articulant bé el nom català de cada lletra.

 

     
Escrivim No pronunciem Pronunciem
GPS

KHEPEÉSSE [χepeése] (a la castellana)

JEPaÉSSa [ʒépәésә] (amb neutralització incorrecta)

JÉ PÉ ÉSSa [ʒepeésә] (en català)
PSC

PESSESSÉ [pesesé] (sense neutralització)

PESSETHÉ [peseθé] (a la castellana)

PÉ ÉSSa SÉ [peesәsé] (en català)
BBC

BEBETHÉ [beβeθé] (a la castellana)

BIBISÍ [biβisí] (a l’anglesa)

BÉ BÉ SÉ [beβesé] (en català)
KGB KAKHEBÉ [kaχeβé] (a la castellana) KÀ JÉ BÉ [kaʒeβé] (en català)

 

Els acrònims, sigles que contenen vocals, els llegim gairebé com una paraula catalana normal.

 

     
Escrivim No pronunciem Pronunciem
GEO

KHÉO [χéo] (a la castellana)

JÉO [Ʒéo] (amb el so de la g catalana i la o sense neutralitzar)

UNICEF

UNITHÉF [uniθéf] (a la castellana)

UNISSÈF [unisέf] (amb el so de la c catalana i amb la e oberta)

INCASÒL

INCaZÒL [iŋkәzɔ́l] (amb la s sonora)

INCaSSÒL [iŋkәsɔ́l] (amb la s sorda)

 

En algunes sigles combinem la lectura lletrejada amb la sil·làbica. En altres, hi afegim una vocal de suport.

 

 
Escrivim Pronunciem
CSIC SÉ SíC [sésík]
MNAC MaNÀC [mәnák]