2. Manual d'ús

2.2.2.5.1.2. Promocions, publicitat i patrocinis radiofònics

Ràdio

Emetem promocions per anunciar un espai, un programa o un esdeveniment relacionat amb alguna emissora o canal del grup. Les podem fer servir com a recurs, per exemple per quadrar un espai o fer una pausa en l’emissió. Les promocions programades s’han d’emetre obligatòriament.

L’emissió de publicitat s’ha de separar i distingir clarament dels continguts propis. Per fer-ho utilitzem algun element radiofònic, com ara un indicatiu, un cop o un separador. Les falques publicitàries estan programades i és obligatori radiar-les.

Més »

Els patrocinis són una forma de publicitat i, per tant, s’han de distingir clarament dels continguts propis. Les caretes i els indicatius dels patrocinis estan programats i s’han d’emetre obligatòriament.

La responsabilitat en l’emissió de promocions, falques publicitàries i caretes dels patrocinadors és del realitzador.