2. Manual d'ús

2.1.1.3.4.2. Prevalença de drets entre la intimitat i la informació

Televisió

Per regla general, preval el dret a la informació per sobre del dret a la intimitat quan persones amb projecció pública es troben en un lloc públic i l’activitat que duen a terme té interès informatiu.
 
Preval també el dret a la informació quan persones sense projecció pública es troben en un lloc públic i la seva presència en els continguts que recollim i emetem és merament accessòria.

Més »

Quan pel seu interès fem públic algun document, procurem eliminar les dades de caràcter personal que no aportin cap informació essencial.

Ràdio

Per regla general, preval el dret a la informació per sobre del dret a la intimitat quan hi ha interès informatiu en un fet o una activitat que succeeixen en un lloc públic i estan protagonitzats per persones amb projecció pública.
 
També preval el dret a la informació quan una persona sense projecció pública protagonitza un fet transcendent en un espai públic.

Mitjans interactius

Per regla general, preval el dret a la informació per sobre del dret a la intimitat quan persones amb projecció pública es troben en un lloc públic i l’activitat que duen a terme té interès informatiu.
 
Preval també el dret a la informació quan persones sense projecció pública es troben en un lloc públic i la seva presència en els continguts que recollim i difonem és merament accessòria.

Més »

Quan pel seu interès fem públic algun document, procurem eliminar les dades de caràcter personal que no aportin cap informació essencial.