2. Manual d'ús

2.1.1.3.3.4. Peticions de consentiment per a la col·laboració

Televisió

Per norma general, demanem consentiment a les persones que volem incloure en els nostres continguts informatius, excepte en alguns casos:

 • Quan es tracta de persones amb projecció pública que interpel·lem en el context de la seva activitat o en relació amb la situació que les converteix en subjecte informatiu. És el cas, per exemple, d’un responsable polític, d’un escriptor o d’un periodista, o d’algú vinculat a un fet rellevant.
   
 • Quan enregistrem persones cometent un delicte o un acte antisocial. És el cas d’actes de vandalisme, de pillatge, d’activitats de risc per a la seguretat viària o de conductes incíviques.
   
 • Quan en un espai públic apareixen accessòriament en els nostres continguts persones a les quals no fem referència explícita.
   
 • Quan fem servir continguts que algú ha fet públics voluntàriament en una xarxa social o en el seu blog personal.
Ràdio

Per norma general, demanem consentiment a les persones que volem incloure en els nostres continguts informatius, excepte en alguns casos:
 

 • Quan es tracta de persones amb projecció pública que interpel•lem en el context de la seva activitat o en relació amb la situació que les converteix en subjecte informatiu. És el cas, per exemple, d’un responsable polític, d’un escriptor o d’un periodista, o d’algú vinculat a un fet rellevant.
   
 • Quan emetem o gravem el so ambient de determinats actes o esdeveniments i queden enregistrades les veus de les persones que hi participen. És el cas, per exemple, de concentracions de protesta o actes de vandalisme.
   
 • Quan fem servir continguts que algú ha fet públics voluntàriament en una xarxa social o en el seu blog personal.
Mitjans interactius

Per norma general, demanem consentiment a les persones que volem incloure en els nostres continguts, excepte en alguns casos:
 

 • Quan es tracta de persones amb projecció pública que interpel•lem en el context de la seva activitat o en relació amb la situació que les converteix en subjecte informatiu. És el cas, per exemple, d’un responsable polític, d’un escriptor o d’un periodista, o d’algú vinculat a un fet rellevant.
   
 • Quan fem servir continguts que algú ha fet públics voluntàriament en una xarxa social o en el seu blog personal.