2. Manual d'ús

2.2.1.4.1.3. Peces informatives

Televisió

Recorrem a diferents fórmules de narració audiovisual en funció de la rellevància informativa, del material de què disposem, de la relació amb la resta de notícies o de la disponibilitat de recursos.

Defugim una gradació de la tipologia de les peces informatives associada de manera automàtica i inamovible a la rellevància informativa del tema tractat. La connexió en directe no és una fórmula reservada només a grans esdeveniments ni l’off conductor queda només limitat a notícies de menor transcendència.

Més »

Valorem les imatges i el so propi del material original amb què treballem. Evitem que la nostra veu en off debiliti la força del so original.

Adaptem el valor, la durada i la tria de plans a la peça que elaborem. Els sumaris i les entrades d’espai combinen la funció informativa amb la de crida a l’espectador. En cuidem l’elaboració de manera especial.

L’aparició dels periodistes dins de la crònica, amb la fórmula de l’stand-up, està justificada perquè l’informador adopta un paper d’interpretació de la realitat que explica i per la nostra voluntat d’explicitar que som al lloc on passen els fets.