2. Manual d'ús

2.2.4.1. Participació de l'audiència

Facilitem la participació de l’audiència en els nostres mitjans des de diferents dispositius i plataformes, i l’estimulem des de la televisió, la ràdio i els mitjans interactius.
 
Oferim les vies més adequades en cada cas, tenint en compte factors com la simplicitat, la facilitat de comunicació o el fet que hi pugui intervenir el major nombre possible de ciutadans. Preferentment, establim vies de participació que no suposin una despesa addicional a l’audiència.
 
Incorporem en els nostres mitjans les noves vies i modalitats de participació que sorgeixen, sense deixar de banda les altres.
 
Demanem la identificació de les persones que intervenen en els nostres mitjans, tret de casos com ara enquestes i votacions, que poden ser anònimes.
 
Establim unes normes bàsiques en tots els nostres espais de participació i les comuniquem de manera clara a l’audiència. Garantim el seguiment o alguna modalitat de moderació.
 
Quan obrim un espai de participació interactiu ens comprometem a fer-ne un seguiment i a respondre als comentaris de l’audiència si ho considerem convenient i justificat.
 
Les consultes, les queixes o els agraïments que ens adreça l’audiència, els canalitzem a través dels nostres serveis d’atenció i no els considerem pròpiament una forma de participació.