2. Manual d'ús

2.1.1.4.1. Objectivitat, imparcialitat i equilibri informatius

Presentem els continguts informatius amb imparcialitat, sense prendre partit per cap opció i sense deixar-nos influir per les fonts que ens faciliten les notícies.

En temes en què hi ha punts de vista diferents o fins i tot confrontats, busquem opinions contrastades entre les veus més representatives. Si no hem pogut obtenir la versió d’una de les parts perquè ens l’ha denegada o per qualsevol altra circumstància, ho fem saber a l’audiència, especialment si això provoca un desequilibri informatiu.

Expliquem els fets des d’un punt de vista neutre i equidistant, i no convertim les opinions en fets.

   
Els treballadors protesten per l’incompliment del conveni. Els treballadors protesten perquè consideren que l’empresa no compleix el conveni.

 

Evitem convertir en una opinió personal els elements interpretatius que necessiten algunes peces informatives per contextualitzar-les i fer-les més entenedores.

La imparcialitat es basa en l’equilibri informatiu, que no és una successió acrítica d’opinions, sinó que consisteix a ponderar les valoracions sobre un mateix fet, situar-les en el seu context, explicar els motius que les originen i presentar-les en funció de la representativitat social, el prestigi o l’autoritat de qui les expressa.

Evitem mostrar simpaties cap a una de les parts.

La rapidesa amb què treballem en els mitjans audiovisuals fa que no sempre es puguin incloure totes les opinions o els punts de vista en una mateixa peça o un mateix espai. Es pot arribar a l’equilibri informatiu en tot el seguiment de la notícia.

En els mitjans d’informació continuada, l’efecte multiplicador provocat per la repetició de continguts pot comprometre l’equilibri i sobredimensionar una notícia, una de les versions que se’n facin o bé alguna de les opinions que s’hi recullen. La dinàmica d’aquests mitjans ens obliga a equilibrar contínuament els continguts.