2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.1. Notícies

Presentem les notícies en els formats que considerem més adequats d’acord amb l’interès informatiu, amb l’ordre que ocupen en el bloc d’informació on van inserides o amb el ritme o disposició de l’espai.
 
Les notícies han de respondre a les preguntes clàssiques qui, què, quan, on, com i per què, endreçades de manera coherent segons la seva importància. Contextualitzem les notícies per assegurar-ne la comprensió.