2. Manual d'ús

2.2.4.1.14. Normes bàsiques de participació en els mitjans interactius

Mitjans interactius

Cada programa, espai i servei dels nostres mitjans té unes condicions particulars de participació clares i visibles. Aquestes normes obliguen els usuaris a:
 
• respectar les opinions dels altres participants, encara que no les comparteixin;
 
• cenyir les seves opinions als continguts o al tema de cada espai;
 
• abstenir-se d’insultar o utilitzar un llenguatge discriminatori, ofensiu, sexista, racista, violent o xenòfob, i de promoure activitats il·legals;
 
• no publicar continguts promocionals, publicitaris ni propagandístics.