2. Manual d'ús

2.2.2.5.3.3. La música com a element complementari

Ràdio

Fem servir la música com a recurs per reforçar el discurs oral quan el format i el context ens ho permetin. La música com a complement pot ser present en les informacions i en els espais d’entreteniment, sempre que en fem un tractament adequat. Les cançons i els temes instrumentals serveixen per reforçar el missatge que volem transmetre.