2. Manual d'ús

2.2.1.7.4.2. La música

Televisió

Incorporem música en els nostres continguts amb l’objectiu d’aportar informació, incidir emocionalment en el teleespectador i establir el ritme i la continuïtat d’una producció. Som rigorosos amb la selecció musical, atenent l’objectiu que perseguim.

Atorguem a la música una funció identificativa que ha de permetre, en cada nivell de presència, reconèixer el país, la cadena, un canal, un programa o parts d’un programa, utilitzant els diferents elements musicals: la sintonia, que s’associa a una determinada producció; la ràfega, que serveix per enriquir les transicions; la cortineta separadora de seccions i la música de fons, que contribueixen a mantenir una continuïtat d’estil i estructural. El treball de tots aquests elements musicals ens permet definir la nostra identitat sonora.

Més »

Vetllem perquè la nostra qualitat tècnica de difusió de la música compleixi amb els paràmetres establerts pels diferents organismes de regulació de l’emissió per televisió.

Sempre que sigui possible, fem servir el contingut de les lletres de les cançons per incrementar-ne la funció comunicativa i la incidència emocional.

Prioritzem, d’acord amb les necessitats de les nostres produccions, la música cantada en català o aranès.