2. Manual d'ús

2.2.4.1.13. Moderació de la participació en els mitjans interactius

Mitjans interactius

Moderem tots els espais de participació dels nostres mitjans interactius. Segons el cas, moderem les intervencions abans de publicar-les o després.

Informem clarament els usuaris de l’opció de moderació que apliquem en cada cas perquè sàpiguen si les seves intervencions es publicaran immediatament o si un moderador les supervisarà abans.

Més »

Mostrem de manera visible les normes de participació.

Els responsables editorials de cada espai garanteixen la moderació per assegurar una participació de qualitat. Els comentaris o missatges només s’eliminen quan van clarament en contra de les normes de participació establertes. Si algú les infringeix reiteradament, podem eliminar-lo com a usuari de forma permanent.

Oferim opcions d’autoregulació perquè els mateixos usuaris ens alertin quan hi ha intervencions que consideren inadequades. Revisem aquestes denúncies per valorar si els comentaris a què es refereixen incompleixen les normes de participació.

En el cas dels fòrums, xats i xarxes socials, és generalment el mateix moderador, identificant-se com a tal davant dels usuaris, qui dinamitza i incentiva la participació de forma activa i expressa. En alguns casos podem fer el paper dinamitzador a través de la identitat d’algun personatge de ficció, sempre que això tingui sentit dins de l’entorn de la participació i no suposi un engany als usuaris.