2. Manual d'ús

2.2.4.1.9. Missatges enregistrats

Televisió i ràdio

Alguns programes i espais disposen de contestadors automàtics o altres mecanismes que permeten enregistrar missatges o videomissatges per recollir opinions i dades per participar, o intervencions fora de l’horari habitual. Si el missatge es difon en els nostres mitjans, cal identificar-ne l’emissor. Podem difondre només un fragment d’un missatge sempre que no n’alterem la intenció o el significat.