2. Manual d'ús

2.3.3.1.1.2. Menors i privacitat en els continguts

En l’acord de consentiment perquè un menor participi en els nostres continguts s’ha d’especificar si es permet que se l’identifiqui, ja sigui perquè se’n difon la imatge, el nom complet o altres dades. Ens assegurem que en els nostres mitjans es compleixen escrupolosament les restriccions en relació amb la privacitat.
 
Procurem no difondre informacions aïllades d’un menor que sumades poden acabar portant fàcilment a identificar-lo si n’hem de preservar la privacitat.