2. Manual d'ús

2.1.1.3.4.4. Material informatiu aliè

Els nostres mitjans estan oberts a la participació i a l’aportació de continguts per part de l’audiència per complementar i ampliar la informació que difonem. Disposem dels mecanismes necessaris per rebre les aportacions i facilitar que arribin a les persones que elaboren la informació corresponent.
 
Encoratgem regularment els espectadors, oients i usuaris perquè ens facin arribar continguts d’interès informatiu.
 
Quan un tercer amb qui no tenim una relació prèvia ens ofereix material, el valorem per decidir si el difonem i comprovem la identitat de la persona o entitat que ens el subministra.
 
Som extremament cautelosos amb el material i la informació que ens arriben de tercers no prou coneguts, amb qui no tenim cap relació de producció o que poden ser part interessada de la informació que ens subministren.
 
El material aliè que difonem s’ha d’ajustar als nostres principis professionals. Som especialment curosos amb documents visuals o sonors recollits amb aparells que poden envair la privacitat, com ara telèfons mòbils o altres estris d’ús comú, webcams, circuits tancats de televisió o càmeres de control.
 
Valorem amb sentit crític el material subministrat per persones, entitats i institucions que són part interessada de la informació. Només l’utilitzem i el difonem si té interès informatiu i no compromet la integritat editorial de la informació. En igualtat de condicions preferim el material informatiu propi. Si fem servir material aliè, informem de la procedència.
 
Si el material aliè que volem difondre s’ha obtingut amb mitjans ocults, ens assegurem que compleix els requisits de tractament d’aquest tipus de material.