2. Manual d'ús

2.1.3.5.2.1. Magazins

En els nostres magazins hi ha part d’informació i part d’entreteniment. Hi recollim aspectes de l’actualitat i ajudem a interpretar-la, amb entrevistes, reportatges i l’opinió i la valoració d’experts i col·laboradors. La combinació de gèneres no impedeix que quedi clara la separació entre la informació, la interpretació i l’opinió.
 
Quan discutim o debatem, ho fem enraonant. Evitem convertir els programes de debat en espais en què els crits i les sortides de to són la norma de relació entre les persones que hi participen.
 
En afers controvertits sobre els quals hi ha opinions diverses, i sovint oposades, oferim diferents punts de vista perquè l’audiència es pugui formar la seva pròpia opinió.
 
Decidim els continguts amb independència. Tenim en compte les activitats i les propostes dels diferents actors polítics, socials, artístics o d’altres àmbits, però no ens sotmetem acríticament a les seves agendes.
 
Els col·laboradors que intervenen en els programes, de la mateixa manera que la resta de professionals, han d’observar i complir els nostres principis, sota la responsabilitat de la persona que dirigeix l’espai.