2. Manual d'ús

2.4.4.12.4. L'ordre i l'estil de la frase en les traduccions

No ens deixem influir per l’ordre de la frase en la llengua original, que pot no ser el més natural en la llengua d’arribada. Fem una lectura crítica de la traducció per detectar-hi i esmenar els errors induïts pel text original i aconseguir una versió definitiva natural i creïble.

 

   
La meva paciència s’està acabant. Se m’està acabant la paciència.

 

Evitem adoptar innecessàriament un estil de frase idèntic al del text de partida. Vigilem sobretot pel que fa a l’ús de la passiva, que en català és menys freqüent que en altres llengües.

 

Text original    
Un témoin de la scène, a raconté à l’AFP que lui et la victime avaient été attaqués par quatre colons qui leur ont tiré alors qu’ils travaillaient dans un champ proche de leur village. Un testimoni dels fets ha explicat a l’agència France Presse que ell i la víctima van ser atacats per quatre colons que els van disparar quan treballaven en un camp a prop del seu poble. Un testimoni dels fets ha explicat a l’agència France Presse que a ell i a la víctima els van atacar quatre colons que els van disparar quan treballaven en un camp a prop del seu poble.
Des critères minimum ont été définis et les gouvernements doivent fournir la preuve écrite que la sécurité est à un niveau suffisant. Uns criteris mínims han estat definits i els governs han de donar proves escrites que hi ha un nivell de seguretat suficient. S’han definit uns criteris mínims i els governs han de donar proves escrites que hi ha un nivell de seguretat suficient.
In general, street activism has been led more by traditional media such as newspapers, satellite television and radio. En general, les protestes al carrer han estat més incentivades pels mitjans de comunicació tradicionals, com ara els diaris, la televisió per satèl·lit i la ràdio. En general, les protestes al carrer les han incentivat més els mitjans de comunicació tradicionals, com ara els diaris, la televisió per satèl·lit i la ràdio.