2. Manual d'ús

2.4.4.12.1. El lèxic en les traduccions

Quan traduïm de llengües pròximes, evitem que la semblança formal entre dues paraules de significat o usos diferents en la llengua de partida i la d’arribada ens porti a traduccions incorrectes.

 

Original en francès    
La haut commissaire exhorte les autorités à réaliser une enquête exhaustive et transparente sur les accusations de mauvais traitements et abus commis sur les migrants par les agents de la police fédérale. L’alta comissària insta les autoritats a fer una enquesta exhaustiva i transparent sobre les acusacions de maltractaments i abusos comesos contra els immigrants pels agents de la policia federal. L’alta comissària insta les autoritats a fer una investigació exhaustiva i transparent sobre les acusacions de maltractaments i abusos comesos contra els immigrants pels agents de la policia federal.

 

Vigilem de no caure en calcs, tant en les paraules i expressions més comunes com en el lèxic especialitzat.

 

   
evidència [de l’anglès evidence] prova
auditors [del francès auditeurs] espectadors
Les iniciatives per aconseguir que Kissinger fos processat com a criminal de guerra davant una cort internacional van fracassar. Les iniciatives per aconseguir que Kissinger fos processat com a criminal de guerra davant un tribunal internacional van fracassar.
Ara hi ha una gran competició en el sector de la radiologia, i és important crear entorns laborals interessants que atreguin doctors sèniors. Ara hi ha molta competència en el sector de la radiologia, i és important crear entorns laborals interessants que atreguin metges veterans.