2. Manual d'ús

2.1.1.3.4.1. Invasió de la privacitat i dret a la informació

Fem conviure el dret a la intimitat de les persones amb el dret a emetre i a rebre informació. En cas de col·lisió entre tots dos drets, tenim en compte:
 
• el lloc on passen els fets que recollim;
 
• la naturalesa del comportament que recollim;
 
• el grau de projecció pública de la persona implicada; en aquest sentit, els seus comportaments previs poden ajudar a definir l’àmbit d’intimitat personal.
 
La denúncia d’activitats criminals o que posin en risc la salut o la seguretat de la ciutadania pot justificar la invasió de la privacitat. També es pot envair l’espai privat per accedir a informació que considerem imprescindible perquè la ciutadania pugui decidir amb coneixement de causa sobre afers de transcendència col·lectiva.
 
En tot cas, el grau d’intrusió ha de ser proporcional a la importància de la informació obtinguda.
 
Sempre que sigui possible, informem prèviament el responsable corresponent de la intenció d’obtenir material vulnerant la intimitat d’algú. En tot cas, la difusió del material obtingut està sotmesa a la seva autorització expressa.